Lyssna på sidan Lyssna

DEDA - Digital Education Digital Aspects

Inom projektet DEDA får elever och lärare möjlighet att utbyta sina digitala erfarenheter med andra skolor i Europa.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Genom programmet kan vi söka bidrag för att utveckla och stärka vår kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i andra EU-länder som också deltar i Erasmus+.

Inom projektet DEDA får elever och lärare på Hjalmar Strömerskolan möjlighet att utbyta sina digitala erfarenheter med andra skolor i Europa. 

Fyra länder deltar i projektet

Ett flertal elever och lärare är med i projektet som pågår fram till början på november 2021. De medverkande skolorna i Spanien, Tyskland och Österrike har alla olika utgångspunkter och idéer och tillsammans har de enats om målen med projektet och vägen dit.

Läs mer i vår artikel Öppnas i nytt fönster.

Mål för projektet

Det huvudsakliga målet är att genomföra gemensamma initiativ för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyte. Det handlar om att utveckla och stärka nätverk, öka sin förmåga att verka på internationell nivå samt dela och utmana idéer, metoder och arbetssätt.

Fakta

Projektperiod

3 november 2019 till 
2 maj 2022. (projektet förlängs till augusti 2022 p.g.a. pandemin)


Projektansvarig Strömsund

Anna Backman Wikström


Koordinator
Landrat-Gruber-Schule


Finansiering

Erasmus+

Eramus+

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: