Lyssna på sidan Lyssna

Ordningsbestämmelser

Här kan du läsa om ordningsbestämmelser för boende på elevhemmet Sörgård.

  • De boende skall alltid visa hänsyn och iaktta tystnad efter kl. 23.00.
  • Besök efter kl. 22.00 är ej tillåtet och ska respekteras.
  • Skador som förorsakas genom vårdslöshet eller slarv ersätts av den boende.
  • De boende ansvarar för att god ordning råder i de allmänna utrymmena.
  • De boende ansvarar för städningen av sina rum under terminen samt en grundligare rengöring vid terminens slut, i annat fall debiteras städavgift om rummet är dåligt städat vid utflyttningen (f n 1000:-).
  • Husdjur får ej medföras.
  • Alkohol och andra droger får ej användas eller förvaras inom elevhemmet.
  • Boende som uppträder olämpligt, störande eller ej rättar sig efter gällande ordningsföreskrifter kan sägas upp och avvisas från elevhemmet under läsåret. Boende kan också på dessa grunder vägras återintagning kommande läsår. Extra kostnader som uppstår t ex personalkostnader m.m. debiteras den boende.

En förutsättning för att elevhemmet skall fungera bra, är att alla samarbetar och visar hänsyn och respekt för varandra.

Kontakta oss

Elevhem Sörgård

Parkgatan 11
833 35 STRÖMSUND

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: