Lyssna på sidan Lyssna

Elevhem

I Strömsund finns ett elevhem, Sörgård, med ett 40-tal rum för uthyrning där du kan bo fem eller sju dagar i veckan.

Boende med mat

Elevhemsavgifter för studerande vid Vindkraftsteknikerutbildningen under läsåret 2022/2023:


Kostnad per vecka 5-dagarsboende 1 170 kr

Kostnad per vecka 7-dagarsboende 1 380 kr


För studerande som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras 400 kr/vecka för rummet.


I avgiften ingår boende, tillgång till gemensamma utrymmen, frukost, middag och kvällsfika.


Lunchmål ingår inte i beloppen.

Boende utan mat

För studerande som endast hyr rum och tillgång till gemensamma utrymmen, dvs ombesörjer all mathållning själv, är kostnaden under läsåret 2020/2021:


Kostnad per vecka 5-dagarsboende 655 kr

Kostnad per vecka 7-dagarsboende 860 kr

Betalning

Inackorderingsavgiften ska betalas månadsvis i förskott. Betalning sker till Strömsunds kommun, genom att fakturor skickas hem till betalningsansvarig.

Hyresvillkor

Inackorderingen vid elevhemmet omfattar hela kurstiden men upphör om den studerande avbryter sina studier och slutar skolan. Uppsägning av inackordering kan ske under löpande läsår med iakttagande av fyra veckors uppsägningstid. Under uppsägningtiden debiteras normal hyra. Den studerande kan bo kvar på elevhemmet under uppsägningstiden.

Ordningsbestämmelser

  • De boende ska alltid visa hänsyn och iaktta tystnad efter kl. 23.00.
  • Besök efter kl. 22.00 är inte tillåtet och ska respekteras.
  • Skador som förorsakas genom vårdslöshet eller slarv ersätts av den boende.
  • De boende ansvarar för att god ordning råder i de allmänna utrymmena.
  • De boende ansvarar för städningen av sina rum under terminen samt en grundligare rengöring vid terminens slut, i annat fall debiteras städavgift om rummet är dåligt städat vid utflyttningen(f n 1000:-).
  • Husdjur får ej medföras.
  • Alkohol och andra droger får ej användas eller förvaras inom elevhemmet.

  • Boende som uppträder olämpligt, störande eller inte rättar sig efter gällande ordningsföreskrifter kan sägas upp och avvisas från elevhemmet under läsåret. Boende kan också på dessa grunder vägras återintagning kommande läsår. Extra kostnader som uppstår t.ex. personalkostnader debiteras den boende.


En förutsättning för att elevhemmet skall fungera bra, är att alla samarbetar och visar hänsyn och respekt för varandra.

Information om elevhemmet

Ta kontakt med elevhemspersonalen vid ankomst och informera om att du är studerande vid YH Vindkraftteknikerutbildning.

Tillträde till elevhemmet

De studerande vid Vindkraftsteknikerutbildningen har tillträde till elevhemmet från 21 augusti 2022. Elevhemmet är stängt under sommar- och juluppehåll.

Uppsägning

Hyresgäst som missköter sina åligganden, bryter mot gällande regler eller ej betalar elevhemsavgift kan sägas upp och avvisas från elevhemmet. Kommunstyrelsen har möjlighet att avvisa hyresgästen från elevhemmet om inte elevhemspersonalens tillrättavisningar leder till ändring.


Hyresgäst som har hyresskuld tidigare läsår vägras intagning på nytt innan skulden reglerats. Inkassoärenden överlämnas till Kronofogden. Hyresgäst kan även sägas upp och avvisas från elevhemmet under läsåret på grund av hyresskuld.


Borttappad nyckel måste ersättas med 1 000 kronor.

Inackorderingens omfattning

De studerande ska ta med egen bäddutrustning och sänglinne (kudde och täcke/filt, påslakan, lakan, örngott och badhanddukar), gärna ett ”Första förbands-kit”, febertermometer samt eget strykjärn. Hyresgästerna ansvarar för sina egna saker samt för ordningen i tvättstugor, korridorer och pentry. Det finns möjlighet att låna gardiner.


Kommunen har ingen försäkring som täcker stölder i enskilda elevrum och de boende uppmanas därför att se över bestämmelserna i sina hemförsäkringar vad gäller ”bortaskyddet”. Vi vill även uppmana hyresgästerna att hålla dörrarna låsta.

Kontakta oss

Elevhem Sörgård

Parkgatan 11
833 35 STRÖMSUND

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: