Lyssna på sidan Lyssna

Om utbildningen

Här hittar du information om hur utbildningen genomförs.

YH Vindkraftteknikerutbildning, 300 YH-poäng bedrivs som en yrkeshögskoleutbildning på heltid under tre terminer, och är CSN berättigad.


Utbildningen har ca 60 % flexibla studier vilket innebär att vissa teoretiska moment kan läsas hemifrån alternativt på Lärcentra, och Lärande i arbete LIA (praktik) kan genomföras på annan ort, både nationellt och internationellt utifrån överenskommelse med branschföretaget.


Dock har våra kurser obligatoriska moment där det krävs att den studerande finns på plats i Strömsund och gör t ex laborationer, studiebesök, övningar, redovisningar, tar del av vissa föreläsningar m m. Men det finns goda möjligheter till boende till förmånliga priser på vårt elevhem Sörgård.

Samarbetspartners

Studierna bedrivs genom ett nära samarbete med de ledande branschföretagen i vindkraftbranschen.


Utbildningen sker på svenska men då vindkraftteknikeryrket ger den studerande möjlighet att arbeta i en internationell bransch är engelska integrerat i kurserna genom bland annat föreläsningar, förståelse för fackuttryck m m.


Utbildningen bedrivs i samarbete med lärarna från Uppsala Universitet Campus Gotland genom de vindkraftspecifika kurserna Vindkraft från idé till driftsatt park, Vindkraftteknik, Vindkraftsanläggning samt Examensarbete.

Lite om kurserna

YH Vindkraftteknikerutbildning har ett nära samarbete med vindkraftbranschen och de 19 veckor som utgörs av LIA och som är fördelade på tre perioder under två terminer, genomförs tillsammans med erfarna vindkrafttekniker i en vindkraftpark.


Arbetsmiljö och säkerhet är något som vindkraftbranschen är mycket noga med och i kursen ingår bland annat arbete på hög höjd, första hjälpen, ergonomi, brandsäkerhet, elsäkerhet, 5S samt Heta arbeten m m.


Under första terminen får de studerande möjlighet att besöka en vindkraftpark samt klättra i ett 70 m högt vindkraftverk för att känna på hur det är att vistas på hög höjd inför kommande LIA perioder.

Kurser som ingår i utbildningen

Kvalitetssäkring av utbildningen

Vi är mycket måna om att den studerande ska trivas hos oss och utvecklas i sina studier till vindkrafttekniker. Utifrån detta har ledningsgruppen, där vindkraftbranschen är representerad, ett nära samarbete med de studerande genom informationsträffar, föreläsningar och studiebesök.


Som studerande hos oss har du tillgång till stöd av LIA samordnare i samband med din LIA men också möjlighet att påverka utbildningen genom vårt systematiska kvalitetsarbete, klassmöten samt regelbundna möten med ledningsgruppen.


Hjalmar Strömerskolan - Vindkraft - Strömsund

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: