Lyssna på sidan Lyssna

Om utbildningen

Här hittar du information om hur utbildningen genomförs.

Utbildningen ger dig kunskap och färdigheter gällande arbetsuppgifter som förekommer i samband med service, drift och underhåll av vindkraftverk.
Yrket passar dig som gillar att ta eget ansvar, arbeta i team, är teknikintresserad och har ett praktiskt handlag samt gillar att arbeta på hög höjd. Arbetsmiljö och säkerhet är något som prioriteras högt i vindkraftbranschen.


YH Vindkraftteknikerutbildning är platsförlagd i Strömsund och på totalt 300 YH-poäng. Den bedrivs på heltid under tre terminer där lärarledda lektioner, praktiska övningar och laborationer varvas med självstudier. Vissa teoretiska delar kan läsas från annan ort.


I utbildningen ingår bl a kurserna: Ellära- och elkraft för vindkrafttekniker, Hydraulik och mekanik, Drift- och underhåll, Vindkraft från idé till driftsatt park, Vindkraftanläggning, Vindkraftteknik, Teamarbete, GWO inkl höghöjdsutbildning m.fl.


Det ingår också 19 veckors LIA -Lärande i arbete - på olika företag i vindkraftbranschen. Vi har utöver detta också ett nära samarbete med olika företag och genomför bl.a. tidigt studiebesök i vindkraftpark.


I utbildningen innehåller även laborationer, studiebesök, övningar, redovisningar, föreläsningar m m.

Samarbetspartners

Studierna bedrivs genom ett nära samarbete med de ledande branschföretagen i vindkraftbranschen.


Utbildningen sker på svenska men då vindkraftteknikeryrket ger den studerande möjlighet att arbeta i en internationell bransch är engelska integrerat i kurserna genom bland annat föreläsningar, förståelse för fackuttryck m m.


Utbildningen bedrivs i samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland genom de vindkraftspecifika kurserna Vindkraft från idé till driftsatt park, Vindkraftteknik, Vindkraftsanläggning samt Examensarbete.

Lite om kurserna

YH Vindkraftteknikerutbildning har ett nära samarbete med vindkraftbranschen och de 19 veckor som utgörs av LIA (Lärarande i arbete)och som är fördelade på tre perioder under två terminer. LIA genomförs tillsammans med erfarna vindkrafttekniker i en vindkraftpark.


Arbetsmiljö och säkerhet är något som vindkraftbranschen är mycket noga med och i kursen ingår bland annat arbete på hög höjd, första hjälpen, ergonomi, brandsäkerhet, elsäkerhet, 5S samt Heta arbeten m m.


Under första terminen får de studerande möjlighet att besöka en vindkraftpark samt klättra i ett 70 m högt vindkraftverk för att känna på hur det är att vistas på hög höjd inför kommande LIA perioder.

Kurser som ingår i utbildningen

Kvalitetssäkring av utbildningen

Vi är mycket måna om att den studerande ska trivas hos oss och utvecklas i sina studier till vindkrafttekniker. Utifrån detta har ledningsgruppen, där vindkraftbranschen är representerad, ett nära samarbete med de studerande genom informationsträffar, föreläsningar och studiebesök.


Som studerande hos oss har du tillgång till stöd av LIA samordnare i samband med din LIA men också möjlighet att påverka utbildningen genom vårt systematiska kvalitetsarbete, klassmöten samt regelbundna möten med ledningsgruppen.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad.

Hjalmar Strömerskolan - Vindkraft - Strömsund

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: