Lyssna på sidan Lyssna

Kurser vindkrafttekniker


‌Förteckning över kurser

Kurs

YH-poäng

Ellära för vindkrafttekniker

30

Elkraft för vindkrafttekniker

35

Arbetsmiljö och säkerhet

15

Styr-, mät- och reglerteknik

25

Hydraulik och mekanik

20

Drift- och underhållsteknik

20

Teamarbete för vindkrafttekniker

5

Administration – IT

5

LIA 1, 2, 3 Lärande i arbete

95

Från idé till driftsatt park

15

Vindkraft Teknik

15

Vindkraftsanläggningar

10

Examensarbete

10

YH-poäng totalt

300


Hjalmar Strömerskolan - Vindkraft - Strömsund

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: