Lyssna på sidan Lyssna
Lärare på Hjalmar Strömerskolan.

Projekt för skolpersonal

Lärare och annan skolpersonal har möjlighet att då och då delta i olika projekt och utbyten som en del i sin kompetensutveckling. Här finns mer information om vad det kan innebära.

Matematik och IKT

Projekttid: 1 augusti 2019 till 31 juli 2020

Projektansvarig: Marina Wahlström
Finansiering: Erasmus+ mobilitet skola

 

Med Erasmus+ mobilitet skola får lärare, skolledare och annan personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Förebygga skolavhopp och stärka färdigheter

Syftet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. De primära målen är att förebygga tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt stärka kvaliteten i undervisningen.

Jobbskuggning

I projektet kommer totalt åtta lärare jobbskugga kollegor i Italien och Polen.

Eramus+

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: