Lyssna på sidan Lyssna

Internationalisering

På Hjalmar Strömerskolan tycker vi att det är viktigt att våra elever får möjlighet till internationella utbyten och kontakter och vi arbetar aktivt för det på olika sätt. Målsättningen är att alla elever någon gång under sin studietid ska ha deltagit i ett internationellt samarbete eller haft en internationell kontakt.

Betydelsen av internationalisering finns inskriven i gymnasieskolans styrdokument där man bland annat kan läsa att ”internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas”.


Denna skrivning finns även med i skolans internationaliseringsplan som styr vårt strategiska arbete med internationalisering. Vi arbetar aktivt för att möta dessa krav.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: