Lyssna på sidan Lyssna

Avslutade projekt

Här finns information om numera avslutade projekt Hjalmar Strömerskolan deltagit i under de senaste två åren.

YBRECA

Youth Bridges to Reach Efficient European Citizenship Awareness (YBRECA) var ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+ . Projektet riktade sig till den unga generationen för att de skulle bli aktiva europeiska medborgare som nyttjar alla europeiska möjligheter och gör positiva sociala förändringar.


Projekttid: 1 september 2015 till 31 augusti 2017.

Projektansvarig Strömsund: Anna Backman, Marina Wahlström

Koordinator: Highschool Ioan Slavici, Timisoara, Romania

Nyckeln till Norden

Ett språkprojekt som bland annat hade som mål att öka deltagarnas och ländernas kunskap om kultur, arbetsmarknad samt likheter och olikheter både språkligt och kulturellt. Projektet ville också öka förutsättningara för att eleverna som deltog skulle se Norden som en tänkbar arbetsmarknad i framtiden.


Projekttid: 1 oktober 2015 till 31 augusti 2017

Projektansvarig Strömsund: Marina Wahlström

Koordinator: Västra Nylands folkhögskola

Läs mer på projektets blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plug in

Målgruppen för projektet var ungdomar över 16 år som funderar på att hoppa av gymnasiet eller som redan gjort det. De medverkande kommunerna arbetade konkret med eleverna i skolorna och prövade vilka metoder och arbetssätt som fungerar. Syftet med projektet var att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löpte störst risk att hoppa av gymnasiet innan de gjorde det.


SKL ledde och samordnade projektet i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. Ett sextiotal kommuner i dessa regioner anslöt sig till projektet.


Projektperiod: Hösten 2015 till 30 juni 2017
Projektansvarig Strömsund: Jenny Frank
Projektägare: SKL
Finansiering: Europeiska socialfonden


AID refugees and immigrants

Ett flertal elever och lärare var med i projektet som pågick fram till sista augusti 2018. De medverkande skolorna i Spanien, Portugal, Cypern, Rumänien, Tyskland och Grekland hade alla olika utgångspunkter och synsätt – men tillsammans fick de enas om målen med projektet och vägen dit.

Deltagarna från Hjalmar Strömerskolan skulle bland annat ta fram en digital ordbok med de 500 vanligaste orden på olika språk.


Projektet skulle också ta fram webbkartor för att underlätta för nyanlända att hitta i sina nya hemorter och skapa applikationer som ska underlätta språkinlärningen. I april 2017 besökte övriga deltagarländer Strömsund och Hjalmar Strömerskolan där de också spelades korfboll, en bollsport som var specialframtagen för det här projektet.


Projektperiod: 1 september 2016 till 31 augusti 2018.
Projektansvarig Strömsund: Jan Rönngren
Finansiering: Erasmus+


Best practice

Best Practice byggde på att skapa förutsättningar för nyanlända ensamkommande unga till att pröva sina tankar och erfarenheter gentemot de normer och värden som är grundskolans mål. Det gjordes bland annat genom att tillsammans med ungdomarna ta fram ett kurskoncept på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Projektets mål var att förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkommande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd.


Projektperiod: 1 augusti 2016 till 31 juli 2019
Projektansvarig Strömsund: Ewa Sörlin
Finansiering: Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) medfinansierar projektet


RPASE

Projektets hela namn är Reflecting practice during the apprenticeship of child care workers in European daycare facilities. Totalt deltog tre skolor och sex förskolor. I projektet fick elever och lärare på barn- och fritidsprogrammet möjlighet att praktisera och jobbskugga på förskolor i Tyskland och Storbritannien. I projektet skulle de också undersöka interkulturalitet, vilka stereotyper som finns, hur social exkludering ser ut i de olika länderna och hur man arbetar med integration av flyktingar.


Projektperiod: 1 oktober 2017 till 30 september 2019
Projektansvarig Strömsund: Anna Backman Wikström och Annica Backman

Koordinator: Landrat-Gruber-Schule
Finansiering: Erasmus+

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: