Lyssna på sidan Lyssna

YH Vindkraftteknikerutbildning

Vill du jobba med ett klimatsmart yrke i en expansiv bransch, med goda jobb- och karriärmöjligheter? Vi kan erbjuda dig en yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker.

 

 

Yrkeshögskoleutbildning vindkrafttekniker

Hjalmar Strömerskolan erbjuder en vindkraftteknikerutbildning och som ger kunskap om arbetsuppgifter som förekommer i samband med service, drift och underhåll av vindkraftverk.


Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under tre terminer. Delar av studierna kan bedrivas från annan ort än Strömsund. 


Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning vilket innebär en stor del LIA (Lärande i arbete) och efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som vindkrafttekniker.


För att söka till YH Vindkraftteknikerutbildningen behöver du ha:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • B-körkort
  • Tjänstbarhetsintyg för klättring vid stor nivåskillnad (godkänd hälsokontroll och arbets-EKG enligt föreskrifter för Mast- och stolparbete (AFS 2000:6)

Ersättning för tjänstbarhetsintyg utgår med max 3000 kr vid uppvisande av kvitto vid ansökan till utbildningen. Kontakta oss för mer information.

Moment under utbildningen

Under utbildningen läser du bland annat ellära, elkraft, hydraulik och mekanik, teamarbete, vindkraftstekniki nära samarbete med branschen. Det ingår också 19 veckors LIA -lärande i arbete- på företag i vindkraftbranschen.

Kurser i vindkraftteknikerutbildningen

CSN-ersättning

Utbildningen är CSN-berättigad, läs mer om ersättning på deras webbplats.

Hjalmar Strömerskolan - Vindkraft - Strömsund

Nyhet angående tjänstbarhetsintyg!


Ersättning för tjänstbarhetsintyg utgår med max 3000 kr vid uppvisande av kvitto vid ansökan till utbildningen.


Kontakta oss för mer information!


Vindkraftstekniker - Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Vindkraftstekniker - Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

YH Yrkeshögskolan
CSN Centrala studiestödsnämnden

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: