Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Hjalmar Strömerskolan tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Kurslitteratur

När du börjar din utbildning behöver du kurslitteratur. Här kan du se vilka böcker du behöver innan kursen startar.

Biologi

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

BIOBIO01

Biologi Campus 1

Arvanitis/Hamza/Sundberg

978-91-523-2040-2

Sanoma

BIOBIO02

Iris Biologi 2

Henriksson

978-91-40-67727-3

Gleerups


Fysik

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

FYSFYS01a

ERGO Fysik 1

Pålsgård/Kvist/Nilsson

978-91-47-08553-8

Liber

FYSFYS02

ERGO Fysik 2

Pålsgård/Kvist/Nilsson

978-91-47-10672

Liber

FYSFYS01a och FYSFYS02

Tabeller och formler för NV- och TE-programmen

Ekblom m.fl.

78-91-47-01746-1

Liber


Kemi

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

KEMKEM01

Kemi 1

Ehinger

978-91-98-02477-7

NA Förlag

KEMKEM02

Kemiboken 2

Boren/Larsson/Lindh/

Lundström/Ragnarsson/

Sundkvist

978-91-47-08591-0

Liber


Matematik

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

MATMAT01a

Matematik M 1a

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-08554-5

Liber

MATMAT01b

Matematik M 1b

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-08555-2

Liber

MATMAT01c

Matematik M 1c

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-10699-8

Liber

MATMAT02a

Matematik M 2a

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-10891-6

Liber

MATMAT02b

Matematik M 2b

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-08592-7

Liber

MATMAT02c

Matematik M 2c

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-08593-4

Liber

MATMAT03b

Matematik M 3b

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-10892-3

Liber

MATMAT03c

Matematik M 3c

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-10736-0

Liber

MATMAT04

Matematik M 4

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-10909-8

Liber

MATMAT05

Matematik M 5

Holmström/Smedhamre/Sjunnesson

978-91-47-10928-9

Liber

 

Miniräknare/grafräknare kommer att behövas. Om du har en räknare, ta med den så kan undervisande lärare se om den är tillräcklig. Om du inte har en räknare kommer du att få förslag på räknare under första lektionen.


Naturkunskap

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a1

Lundegård, Broman, Viklund, Backlund

978-91-523-0901-8

Liber

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

Lundegård, Broman, Viklund, Backlund

978-91-523-0900-1

Liber

NAKNAK02

Naturkunskap 2

Lundegård, Broman

978-91-523-2077-8

Liber


Religion

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

RELREL01

Religion och sånt

Börge Ring

978-91-47-09252-9

Liber


Kontakta oss

Lärcentrum

Gröna skolan, Myrgatan 10
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: