Lyssna på sidan Lyssna

Årets stipendiater 2023 – grattis!

Diplomerade gymnasieekonomer EK3. Från vänster: Zack Larsson, Wille Berglund, Arvid Norlin, Rasmus Lif och Nour Tayeb

Publicerad:

Nu har skolans elever gått på ett välförtjänt sommarlov. Torsdagen den 15 juni var det avslutning för våra avgångsklasser och i kyrkan delades det ut flera stipendier till våra duktiga elever. Tack för dessa år och vi önskar alla elever en härlig ledighet och stort lycka till i framtiden.

Följande stipendier delades ut i samband med studentfirandet på Hjalmar Strömerskolan 2023.

Byggindustrins Yrkesnämnd Jämtlands stipendium för Bygg- och Anläggningsprogrammet

 • Tilldelas Mohamad Hasan

Motivering: Eleven har utvecklat utmärkta färdigheter inom att planera, organisera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Har en förmåga att arbeta självständigt och tar alltid initiativ för att slutföra uppgifter på ett framgångsrikt sätt och har även visat ledarskapsförmåga genom att stödja och hjälpa andra elever i klassen.


Industristipendiet (engcon, Nyholms Lack och Bläster AB, e-komponent, Repay, Ågrens Mekaniska) för IN-programmet

 • Tilldelades Diyar Hasan

Motivering: Med en passion för programmet och industrin i stort utstrålar eleven egenskaper av engagemang, pålitlighet och målmedvetenhet. Oavsett om det är grupparbeten, värdskap eller ambassadörsuppdrag, har denna elev blivit betraktad som en god lagspelare som alltid ställer upp. Genom att hålla sina löften i alla situationer har eleven byggt förtroende och respekt hos sina kamrater och lärare. En elev som man kan lita på fullföljer sina åtaganden och som har satt avtryck på skolan.


Stipendiat

Mohamad Hasan i BA3HUS fick BYN:s stipendium och Diyar Hasan IN3 fick Industristipendiet från engcon, Nyholms Lack och Bläster, e-Component, Repay och Ågrens Mekaniska.

Teknikstipendiet (engcon, Ågrens mekaniska, Attacus, Stomsystem,
e-Component & Repay) för teknikprogrammet

 • Tilldelades Martin le Grand

Motivering: Eleven har visat prov på stort engagemang. Eleven har visat kreativitet i sina uppgifter och har en välutvecklad förmåga att lära sig nya saker, men även att lösa problem med stor uppfinnesrikedom. Eleven har med stort engagemang arbetat på Teknikhuset för att sporra ungdomar att välja tekniska yrken i framtiden och dessutom gjort ett betydande avtryck på skolan genom sitt goda värdskap.

Reaxcers Framtidsfond för Fordon- och Transportprogrammet inriktning Transport

 • Tilldelades Axel Tegnander

Motivering: Det här stipendiet tilldelas en elev som med sitt ansvarstagande och sin positiva inställning har kämpat på mycket bra i både med och motvind och har varit en källa till glädje för både lärare och kamrater.


Martin Le Grand TE3 fick teknikstipendiet från engcon, Ågrens Mekaniska, e-Component och Repay och Axel Tegnander FT3TRA fick stipendium från Reaxcers framtidsfond

Köpmannaföreningens stipendium för Försäljning- och serviceprogrammet

 • Tilldelades Tyra Haglund

Ekorrits stipendium för Ekonomiprogrammet

 • Tilldelades Rasmus Lif

Motivering: Stipendiaten har genom ett målinriktat skolarbete uppnått mycket goda studieresultat och är väl förberedd för såväl högre studier som anställning. Hen har en mycket väl utvecklad förmåga när det gäller att producera arbeten av hög kvalité samtidigt som dessa alltid lämnas in före deadline.

Hen har fått mycket goda vitsord från de två företag/organisationer där hen gjort sin APL(praktik) och har visat på mycket hög social-, språklig- och kommunikativ kompetens, ”Trevligt bemötande, punktlighet och visat intresse”

Både interna och externa kontakter har genomförts på ett professionellt sätt såväl nationellt som vid deltagande i internationella projekt.

Stipendiater

Tyra Haglund HA3 fick Köpmannaföreningens stipendium och Rasmus Lif fick Ekorrits stipendium

Jämtlands Tidnings stipendium för mediala prestationer

 • Tilldelades Kajsa Sörlin Jamte

Motivering: Eleven har med sin studie på ett journalistiskt sätt belyst och lyft ett aktuellt ämne. Genom att visa hur missnöjespartier som driver ett fåtal frågor kan växa och få inflytande på ett sätt som påverkar hela samhället.

Med andra ord ett viktigt ämne som berör oss alla.


Sveriges Åkeriföretag stipendium för Fordon- och Transportprogrammet inriktning transport

 • Tilldelades Olle Lundgren

Motivering: Denna elev får stipendiet för sin energi och intresse för utbildningen. Hen är självständig och är en problemlösare. Hen har mycket god fallenhet för yrket och kan efter sin utbildning välja mellan ett flertal jobb.


Stipendiater

Kajsa Sörlin Jamte SA3 fick Jämtlands tidningens stipendium och Olle Lundgren FT3TRA fick stipendium från Sveriges Åkeriföretag

Stipendium från Ottossons Åkeri & engcon för Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Tilldelades Johannes Nyberg

Motivering: Stipendiaten har under sina år på gymnasiet visat en mycket positiv inställning till lärande och sin utveckling. Eleven har dessutom visat stort eget engagemang, ansvarstagande och drivkraft under arbetsplatsförlagt lärande.

Eleven har visat på mycket god närvaro under sina år på Hjalmar Strömerskolan

Stipendium från Ottossons Åkeri för Fordon- och transportprogrammet

 • Tilldelades Ante Jonasson

Motivering: Stipendiet ifrån Ottossons Åkeri går till en elev som är mycket ordningsam och har utvecklats till en fullt anställningsbar chaufför. Hen har fått mycket goda vitsord ifrån sina APL-platser.

Stipendiater

Johannes Nyberg BA3ANL fick stipendium från Ottossons Åkeri och engcon och Ante Jonasson FT3TRA fick stipendium från Ottossons Åkeri

Karin Rings stipendium på Hjalmar Strömerskolan för högre studier
(2 personer)

 • Tilldelades Wille Berglund

Motivering: Wille är en klurig kille rapp som få ett riktigt snille. Redan som liten kromosom hade Wille målet att bli civilekonom. Nu går hans resa mot högre höjder med bra betyg och nya fröjder. Lycka till och grattis till ett välförtjänt stipendium.


 • Tilldelades Oskar Demir

Motiveringen: Eleven har under sin studietid haft starka drömmar och ett tydligt mål med sina studier. Studenten har som mål att komma in på Juristprogrammet vid Umeå Universitet för att där studera en fascinerande och komplexsfär som rör sig kring lagar, rättigheter och rättssystem


Stipendiater

Wille Berglund och Oscar Demir fick varsitt stipendium från Karin Rings minnesfond för högre studier

Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds stipendium för Vård- och Omsorgsprogrammet

 • Tilldelades Natalie Westin

Motivering: Eleven har med berömvärd flit, i med- och motgång, tagit stort ansvar för sina studier och uppnått goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Eleven har med sin empatiska förmåga och sin positiva personlighet bidragit till en god stämning i klassrummet.

Under sina APL-perioder har eleven gjort ett fint intryck på både kollegor och vårdtagare.

Eleven är på alla sätt en god representant för vård och omsorgsyrket.

Barn, kultur- och utbildningsnämndens stipendium för Barn- och Fritidsprogrammet

 • Tilldelades Entesar Mohamed

Motivering: Eleven har tagit ett stort ansvar för sitt eget lärande och för sina egna uppgifter samt visat ett stort engagemang under sitt arbetsplatsförlagda lärande. Hon är driven och engagerad i de projekt som genomförts på skolan och tillsammans med förskolor. Hon har ett gott samspel och har visat en god förståelse för de barn som hon har träffat.

Eleven visar ett gott kamratskap är pålitlig och glad.


Stipendiater

Natalie Westin VO3 fick Vård- och Socialförvaltningens stipendium och Entesar Mohamed BF3 fick Barn- kultur och utbildningsnämndens stipendium

Näringsliv och utvecklings stipendium till Årets UF-företag på Hjalmar Strömerskolan

 • Vinnare: NorthNature / Linnéa Bengtsson och Lova Eriksson

Motivering: Årets UF företag stötte på en del problem från början som de lyckades vända och lösa galant, i sann företagaranda. Detta medförde att de höll ner kostnaderna och skapade ett mycket fint resultat. Det är entreprenörskap och ger framtidstro.

Näringsliv och utvecklings CV-tävling åk 3

 • Anna Texmo 1.500:-
 • Nikki Richardsson 1.000:-
 • Lova Eriksson 500:-

 

Årets UF-företag och vinnarna av CV-tävlingen

Hertigen av Jämtlands stipendiefond

 • Hugo Edvardsson
 • Siyar Oskar Demir
 • Kajsa Sörlin Jamte
 • Wille Berglund

Motivering: Stiftelsen H.K.H. Hertigens av Jämtland stipendiefond har funnits under många år och riktar sig till elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor.

Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens minnesfond / Årets Hjalmarelev

 • Tilldelas Matilda Jönsson

Motivering: Denna elev lämnar ett fotspår efter sig vart hen än går, genom att sprida små frön av positivitet och ett smittsamt engagemang.

Har genomgående visat ett fint bemötande mot sina medmänniskor och lärare. Hen är öppen för dialog och har en hög moral samt bemöter alla med respekt och värme. Eleven har klarat studierna utmärkt trots att hen drivit både UF-företag, pluggat in extra högskolepoäng och genomfört sina praktiska kurser med bravur.


Stipendiat

H.K.H. Hertigen av Jämtlands stipendium och Årets Hjalmar elev

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: