Lyssna på sidan Lyssna

Sjuksköterska, decentraliserad utbildning, 180 hp

Denna decentraliserade utbildning ger dig som bor i glesbygd en unik möjlighet att studera till sjuksköterska inom vald kommun eller studieort. Därmed kan du minimera resorna till campusorterna, Sundsvall eller Östersund, för att läsa din utbildning.

Sammankomster

Dina studier kommer i största möjliga mån att utgå från den studieort du sökt till, där du troligen också är bosatt. Det är viktigt att veta att en stor del av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kommer att ske på den lokala orten eller så nära möjlighet ges. Viss VFU, praktiska moment och praktiska examinationer, kommer att behöva utföras på annan ort/campus. Antalet sammankomster på campus kommer att omfatta cirka 25 dagar (exklusive VFU) under hela utbildningen.

Studieorter inom programmet

  • Kramfors
  • Sollefteå
  • Strömsund
  • Ånge
  • Åre

Studiegrupp och mentor

Du kommer att ingå i en mindre studiegrupp på den studieort du sökt till, där stora delar av undervisningen sker via ortens angivna lärcenter eller liknande.

 

Många av föreläsningarna kommer att ske digitalt där du och din studiegrupp bildar en egen klass tillsammans med övriga studiegrupper från de andra studieorterna inom programmet. Din lokala studiegrupp får en egen mentor som är en lärare från Mittuniversitetet. Den verksamhetsförlagda delen är förlagd till Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt eventuellt hos privata vårdgivare.

Ansökan

Ansökan öppnar den 13 september 2024 – håll utkik!

Ansökan är öppen

13 september till 15 oktober 2024.

Kontakta oss

Lärcentrum

Gröna skolan, Myrgatan 10
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: