Lyssna på sidan Lyssna

Thea Öslund BF3 och Rickard Hammar BA3HUS, med var sitt stipendium.

Publicerad:

De fick årets stipendier – grattis!

Nu har skolans elever gått på ett välförtjänt sommarlov. Torsdagen den 16 juni fick vi äntligen ha en traditionell studentavslutning igen och i kyrkan delades det ut en hel del stipendier i år. Vi vill med dessa bilder önska alla elever en härlig ledighet och önska de elever som nu lämnat oss stort lycka till.

Följande stipendier delades ut i samband med studentfirandet på Hjalmar Strömerskolan.

Barn, kultur- och utbildningsnämndens stipendium för BF-programmet

 • Tilldelas Thea Öslund

Motivering: Eleven har tagit ett stort ansvar för sitt eget lärande samt för sina arbetsuppgifter och projekt såväl på skolan som i sitt arbetsplatsförlagda lärande. Eleven visar ett gott kamratskap genom att arbeta inkluderande, är pålitlig och omtänksam. Eleven visar goda ledaregenskaper genom att vara engagerad, tydlig, målmedveten och driven.

Eleven visar en god pedagogiskt förståelse inför sitt kommande yrkesliv.

Byggindustrins Yrkesnämnd Jämtlands stipendium för BA-programmet

 • Tilldelas Rickard Hammar

Motivering: Eleven har visat på stor kunskap och yrkesstolthet och har även tagit ansvar för sina studier och på ett föredömligt sätt visat prov på yrkeskunskap. Eleven har varit en god medarbetare för såväl lärare, elever och arbetskamrater


Stipendiat

Emilia Larsson i EK3 fick Ekorrit AB:s stipendium och Kalle Karlsson NA3 fick Fjällvetrinärens stipendium.

Ekorrits stipendium

 • Tilldelas Emilia Larsson

Motivering: Stipendiaten har genom ett målinriktat skolarbete uppnått mycket goda studieresultat och är väl förberedd för såväl högre studier som anställning. Hen har fått mycket goda vitsord från de två företag/organisationer där hen gjort sin APL(praktik) och har visat på mycket hög social-, språklig- och kommunikativ kompetens. ”Visade intresse och var delaktig i det dagliga arbetet, tar initiativ och ställer frågor”

 

Hen har visat på god initiativförmåga, problemlösningsförmåga, ansvarstagande, organisationsförmåga samt företagsamhet i allt som hen deltagit i under sin utbildning, både på skolan och i kontakter med olika företag och organisationer. Både interna och externa kontakter har genomförts på ett professionellt sätt såväl nationellt som internationellt.

Fjällveterinären Anna Waldensten-Pamuks stipendium för NA-programmet

 • Tilldelas Kalle Karlsson

Fjällveterinären delar årligen ut ett stipendium till en Naturvetenskaplig elev som särskilt utmärkt sig under studietiden. En elev som har som ambition att fortsätta sina studier för att bli läkare, veterinär, nobelpristagare, astronaut eller allt vad den naturvetenskapliga världen erbjuder. The sky is the limit! Stipendiesumman på 2.000:- skal ses som en uppmuntran till eleven att köpa eller göra något roligt åt sig själv, för det har hen förtjänat.

 

Denna elev har under sina tre år på det naturvetenskapliga programmet utvecklat kunskaper utöver det vanliga genom att möta såväl svårigheter som utmaningar. Genom sin nyfikenhet och stundtals okonventionella frågeställningar har han drivit undervisningen framåt, både för sig och sina studiekamrater. Han har helt enkelt på ett föredömligt sätt visat hur praktik och empiri kan bana väg till ökad kunskap inom naturvetenskapens fascinerande värld.


Stipendiater

Sami Beyene IN3 och Jenny Thelin SA3

Industristipendiet (engcon, Nyholms Lack och Bläster AB, e-komponent, Repay, Ågrens Mekaniska) för IN-programmet

 • Tilldelas Sami Beyene

Motivering: Hen visar gott kamratskap och samarbetsförmåga i skolan. Eleven är ansvarstagande för sina studier och visar intresse både för de teoretiska- och de praktiska delarna i utbildningen. Eleven har en god social kompetens och en personlig drivkraft att lära och utvecklas. Eleven visar intresse för en framtida yrkeskarriär inom den tillverkande industrin.

Jämtlands Tidnings stipendium för mediala prestationer (SA-programmet)

 • Tilldelas Jenny Thelin

Motivering: Har på ett engagerat och journalistiskt sätt belyst och lyft ett mycket aktuellt ämne. Genom att undersöka hur sociala medier, i detta fall Tik Tok, påverkar unga och det eventuella sambandet med ökande psykisk ohälsa bland ungdomar har hon valt att belysa ett allt större samhällsproblem. Genom studien visar hon att sambandet mellan det ökande användandet av sociala medier och ökande psykisk ohälsa blir allt klarare.

 

Stipendiater

Julia Blomgren HA3 och Adéle Holmkvist FT3TRA

Köpmannaföreningens stipendium för HA-programmet

 • Tilldelas Julia Blomgren

Motivering: Köpmannaföreningens Stipendium går till en prisbelönad elev som visat framfötterna på alla fronter. Med djup kunskap och ett stort engagemang visar denna elev att allt är möjligt.

Reaxcers Framtidsfond för FT-programmet inriktning Transport

 • Tilldelas Adéle Holmkvist

Motivering: Reaxers Framtidsfond för FT-programmet inriktning Transports stipendium tilldelas en elev som med sitt ansvarstagande och sin positiva inställning har varit en källa till glädje för både lärare och kamrater. Eleven har fått ett mycket gott renommé från sina APL-platser.

Näringsliv och utvecklings CV-tävling åk 3

 • 1: Ida Rudbäck
 • 2: Amanda Book
 • 3: Julia Blomgren

Näringsliv och utvecklings stipendium till Årets UF-företag på Hjalmar Strömerskolan

 • Vinnare: ReCandles UF/ Julia Blomgren

Motivering: Med hållbarhet och miljötänk har företaget hittat en produkt som är användbart och passar alla. Företaget kan se ”ljust” på framtiden. En mycket väl genomarbetad affärsplan tillsammans med produkten gör att Årets UF-företag är ReCandles UF.

 

Stipendiater

Emilia Larsson och Samuel Hessling EK3 fick Karin Rings stipendium för vidare studier

Karin Rings stipendium på Hjalmar Strömerskolan för högre studier
(2 personer)

 • Tilldelas Emilia Larsson

Motiveringen: Eleven har alltid gillat skolan och har strävat efter ett bra betyg för att kunna studera vidare. Eleven vill också kunna kombinera sin innebandyidrott med studier och har därför valt att söka till Umeå där det finns bra lag. Till hösten planerar eleven att börja på Civilekonomprogrammet.

 • Tilldelas Samuel Hessling

Motivering: Eleven har under sina studier på gymnasiet kämpat hårt för att få bra betyg för att kunna möjliggöra och säkerställa vidare studier och har sökt till Civilekonomprogrammet i Mittuniversitet i första hand i höst.

Sveriges Åkeriföretag stipendium för FT-programmet inriktning transport

 • Tilldelas Mårten From

Motivering: Eleven tilldelas stipendiet för sin energi och intresse för utbildningen. Hen är självständig och en problemlösare. Hen har en mycket god fallenhet för yrket. Eleven representerade skolan vid SM-kvalet med bravur.


Stipendiater

Mårten From FT3TRA och Julia Sörlin Jamte TE3

Teknikstipendiet (engcon, Ågrens mekaniska, Attacus, Stomsystem,
e-Component & Repay) för teknikprogrammet

 • Tilldelas Julia Sörlin Jamte

Motivering: Eleven har visat prov på stort engagemang, höga ambitioner och en stark egen initiativförmåga. Eleven har visat stor kreativitet i sina uppgifter och har en välutvecklad förmåga att lära sig nya saker, men även att lösa problem med stor uppfinnesrikedom. Eleven har i sina individuella arbeten visat prov på ingenjörsmässigt arbetssätt och hög arbetsmoral.

Eleven har även med stort engagemang arbetat i Teknik huset för att sporra ungdomar att välja tekniska yrken i framtiden

Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds stipendium för VO-programmet

 • Tilldelas Thilde Jonsson

Motivering: Eleven har under utbildningstiden uppvisat både teoretiska och praktiska färdigheter. Hon har visat ett stort engagemang för sina studier med fina resultat. På ett yrkesprofessionellt sätt har hon utfört de arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. Dessutom har hon uppvisat stor social kompetens och empatisk förmåga i mötet med både brukare/vårdtagare och personal ute på APL-platser. Hon har även varit en god kamrat i klassen.

Stipendium från Ottossons Åkeri & engcon för BAANL-programmet
(2 personer)

 • Tilldelas Jeremias Mårtensson & Emil Reinhammar

Motivering: Stipendiaterna har under sina år på gymnasiet visat en mycket positiv inställning till lärande och sin utveckling. Eleverna har dessutom visat stort eget engagemang, ansvarstagande och drivkraft under arbetsplatsförlagt lärande och eleverna har visat på mycket god närvaro under sina år på Hjalmar Strömerskolan.

 

Stipendiater

Thilde Johansson VO3, Jeremias Mårtensson och Emil Reinhammar FT3TRA

Stipendium från Hotings El för El & Energi programmet

 • Tilldelas Gustav Hallqvist

Motivering: Eleven har under sin skolgång utvecklats och lyft sig själv samt tagit stort ansvar för sina studier. Genom eget hårt arbete har eleven utvecklats till att bli en fritänkande och problemlösande person med goda studieresultat.

Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens minnesfond / Årets Hjalmarelev

 • Tilldelas Sebastian Viklund

Motivering: Det har varit ett privilegium att få följa elevens studier och den resan från start till examen idag under åren. Eleven har visat att genom uthållighet och vilja klarar man av studierna. Eleven har visat en god kamratanda och har ett mycket vänligt och tillmötesgående sätt och behandlar alla med respekt.

 

Stipendiat

Sebastian Viklund TE4

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: