Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Hjalmar Strömerskolan tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Nya rekommendationer från 22 november

Från och med 22 november 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten återigen att alla som får symtom på luftvägsinfektion ska testa sig för covid-19. Det gäller även den som är vaccinerad.

Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

Alla ska testa sig

Från och med 22 november gäller att alla, även den som är vaccinerad, ska testa sig vid symtom på luftvägsinfektion. Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte.

Kom ihåg de allmänna råden

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Vi påminner om Folkhälsomyndighetens allmänna råd som fortfarande gäller.

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma och testa dig även om du har milda symtom.
  • Tvätta händerna ofta.


Vaccination är det bästa skyddet mot covid-19 och för att förhindra smittspridning.

Till skolans information om covid-19

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: