Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Hjalmar Strömerskolan tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

DROP IN-dag för vaccination mot covid-19

Vi har fått besked om att nästa DROP IN-dag för vaccination mot covid-19 i Strömsund blir tisdag 7 september mellan klockan 13 och 15 på Folkets Hus. Det är OK att få ledigt för vaccination det beviljas av mentor.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid – 19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig.

Så här går vaccineringen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen. Du får stanna kvar i 15 minuter efter att du fått sprutan, det är för att se att du mår bra.

DU BEHÖVER TVÅ DOSER AV VACCINET

Du får vaccinet mot covid-19 i två doser. Hur lång tid det ska vara mellan doserna beror på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig vad som gäller för dig

HÄLSODEKLARATION

Elev som önskar gå och vaccinera sig fyller i en hälsodeklaration som mentor/lärare kan hjälpa till att skriva ut.Fyll i hälsodeklarationen och ta med den till vaccinationsmottagningen.

SAMTYCKE FÖR DIG SOM INTE FYLLT 18 ÅR

Vid vaccinationstillfället behöver du som är under 18 år ta med dig legitimation och en ifylld samtyckesblankett som mentor/lärare kan hjälpa till att skriva ut .

Samtyckesblanketten ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna.

Om en vårdnadshavare följer med vid vaccinationen så räknas det som samtycke och då behövs ingen blankett.

Om du INTE har möjlighet att ta med samtyckesblankett eller vårdnadshavare så kan personalen på vaccinationsmottagningen göra en mognadsbedömning.

Det görs genom att ha ett kort samtal innan vaccinet ges.


Samtyckesblankett Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsodeklaration Pdf, 219 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: