Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Elevhälsan

På Hjalmar Strömerskolan har vi ett elevhälsoteam som består av elevcoach, kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Öppettider

Måndag–fredag 08.00–17.00

OBS! Onsdagar 09.00–12.00 är elevhälsan på elevvårdskonferens.

Elevcoachen kan

 • Hjälpa eleven att planera och strukturera sina studier
 • Hjälpa eleven sätta mål och hitta motivationen
 • Samtala och hitta vägar att lyckas med skolarbetet
 • Vi är även ett stöd för mentorer och lärare i samarbetet kring måluppfyllelse för våra elever och en del i elevhälsans främjande och förebyggande arbete på skolan.

Kuratorn kan

 • hjälpa dig med information om studieekonomi
 • stödja och hjälpa dig i situationer när du behöver någon att prata med
 • bolla idéer och funderingar
 • klargöra dina tankar och önskemål
 • vidga dina vyer och ge nya perspektiv

Skolsköterskan kan

 • hjälpa dig med information om hälsa och ohälsa
 • ge dig medicinsk studie- och yrkesvägledning
 • stödja och hjälpa dig vid fysiska problem och när du behöver någon medicinskt kunnig person att prata med
 • bolla idéer och funderingar
 • klargöra dina tankar och önskemål
 • vidga dina vyer och ge nya perspektiv

Specialpedagogen kan

 • hjälpa dig med kartläggningar av läs- och skrivsvårigheter
 • undersöka vilket stöd du kan behöva i ditt skolarbete
 • stödja dig i användandet av studiehjälpmedel
 • hjälpa dig att planera och strukturera dina studier
 • samtala och hjälpa dig med det du upplever som särskilt svårt i skolarbetet

Skolläkare

Finns att tillgå vid behov. Kontaktas via skolsköterskan.

Skolpsykolog

Märta Olausson kontaktas via skolsköterskan.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in