Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017
Teknikcollege

Teknikcollege

Hösten 2008 blev Hjalmar Strömerskolan certifierad Teknikcollegeskola i region Mitt. 2015 återcertifierades skolan tillsammans med regions Hälsingland.

Teknikcollege en kvalitetsstämpel

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel, som visar att skolan tillsammans med industrin i regionen utvecklar utbildningar utifrån de krav som industrin ställer.

I Teknikcollege har företagen en nyckelroll. De är aktiva i utbildningarnas inriktning och utformning, samt tillhandahåller APL-platser (arbetsplatsförlag lärande) och genomför vissa kurser för eleverna. Inom Teknikcollege arbetar man efter tio kriterier som av industrin anses skall vara uppfyllda för att en utbildning för industrins behov skall vara bra.

Certifierade program

På Hjalmar Strömerskolan är Industritekniska programmet och Teknikprogrammet certifierade. Kvalitetsstämpeln "Teknikcollege" garanterar att eleverna får en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt, eller lägga en god grund för vidare studier.

Diplom

Efter utbildningen får studenten förutom betyg från gymnasiet även ett diplom som visar att den gått ett Teknikcollegecertifierat program.

Där framgår bland annat på vilka företag som det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) gjorts samt vilka övriga spetsutbildningar som studenten har fått med sig i utbildningen (truckutbildning, traversutbildning, heta arbeten etc.).

Att få ett diplom från Teknikcollege visar att studenten lever upp till samma krav som finns på Teknikcollege i hela landet, diplomet är en kvalitetsstämpel som framtida arbetsgivare och andra skolor känner till.

Den officiella flaggan hissas när Hjalmar Strömerskolan invigdes som Teknikcollege den 29 september 2008.

Den officiella flaggan hissas när Hjalmar Strömerskolan invigdes som Teknikcollege den 29 september 2008.

Teknikcollege

Läs mer om Teknikcolleg på deras officiella hemsida.

http://teknikcollege.se/

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in