Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017
Elever på Hjalmar Strömerskolan.

Maja Eriksson, Gustav Olofsson, Max Ågevall och Julia Kristofersson är några av eleverna som under hösten har kontrollerat märkning och letat efter vissa otillåtna ämnen i kosmetiska produkter för barn.

Elever deltog i nationell undersökning om farligt smink

Under hösten har två klasser på Hjalmar Strömerskolan hjälpt kommunens miljö- och byggavdelning i en nationell undersökning om kosmetiska produkter för barn.
– Genom det här samarbetet har eleverna gjort en viktig insats och många av dem har fått upp ögonen för hur mycket kemikalier det finns omkring oss, säger läraren Kristina Nord.

Under hösten har miljö- och byggavdelningen på Strömsunds kommun varit med i Läkemedelsverkets nationella projekt ”Barnkoll”. Syftet var att kontrollera märkning och leta efter vissa otillåtna ämnen i kosmetiska produkter för barn. För att klara av inventeringen av butiker i kommunen fick två gymnasieklasser från Hjalmar Strömerskolan hjälpa till att leta efter produkter. Ett mycket lärorikt samarbete enligt läraren Kristina Nord.

– Det var ett gyllene tillfälle att knyta kursplanen till ett praktiskt projekt, eftersom kemikalier och hållbar utveckling är en del av naturkunskapen och det är lämpligt att integrera dessa ämnen i varandra. Eleverna fick besöka butiker på den ort de bodde på. Det blev Strömsund, Hammerdal, Backe och Norråker, säger hon.

Viktigt med rätt märkning

Många produkter som riktar sig till barn, till exempel ansiktsfärg eller hårsprej med färg, innehåller en mängd olika kemikalier. Vissa är förbjudna men det är inte alltid handlarna är medvetna om det. Förpackningarna måste också vara märkta på rätt sätt och ha en varningstext på svenska.

– Tack vare inventeringen kunde vi göra stickprovskontroller i ett antal butiker och hittade en produkt med förbjudet innehåll. Det var ett konserveringsmedel som inte längre är tillåtet. Produkten är nu borttagen. Vi hittade också tre produkter som saknade varningstexter på svenska, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Elisabeth Olsson Hedin.

Lärorikt samarbete

För eleverna var samarbetet lärorik. Efter inventeringen fick de lära sig mer om hur myndigheter arbetar och vilka kemikalier som kan vara skadliga. Till exempel parabener och ftalater som är cancerframkallande och hormonstörande.

– Många skrev i sin utvärdering att de hade fått upp ögonen för hur mycket kemikalier det finns omkring oss och att de hädanefter alltid skulle kolla innehållsförteckningen, säger Kristina Nord.

Läkemedelsverket redovisar undersökningen på sin webbplats under våren 2017.

 

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in