Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017
SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Skola för hållbar utveckling

Hjalmar Strömer har fått Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Skola för Hållbar utveckling är en utmärkelse från Skolverket, för skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden.

Enligt skolverkets utlåtande uppfyller Hjalmar Strömerskolan kriterierna för utmärkelsen genom att verksamheter följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna till aktuella styrdokument. Detta innebär till exempel att elever engageras i olika projekt och kursöverskridande moment som kopplar till de olika aspekterna av hållbar utveckling. Hjalmar Strömerskolan har också under de senaste åren anordnat temadagar kopplat till miljöfrågor och hållbar utveckling, startat upp flera lyckade integrationsprogram och skapat utrymme och möjlighet för pedagogisk personal att fortbilda sig inom hållbar utveckling. Skolans intention är att fortsätta detta arbete och utvecklas ännu mer på området.

Läs mer om utmärkelsen på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in