Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Klagomål, synpunkter och förslag

Hjälp oss att bli bättre


Vår målsättning inom Hjalmar Strömerskolan är en verksamhet med god kvalitet och ett gott bemötande. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska få veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister.

Den som ansvarar för verksamheten, i regel rektor, ansvarar för att klagomålet utreds.

Om du har synpunkter på vår verksamhet


såväl positiva som negativa lämnas de så här:
  • Muntligt till berörd personal eller rektor för skolenheten.
  • Ring in dina synpunkter som då noteras på en blankett. Ring rektor Heidi Sundelin 0670-161 81.
  • Skriftligt genom webbformuläret nedan.
  • Skriftligt genom blankett. Blanketten finns att tillgå på Hjalmar Strömerskolans expedition samt i högerspalten på den här sidan.
Blanketten kan du fylla i och lämna till oss på något av följande sätt:
  • Lämna till personal i verksamheten
  • Lämna in på expeditionen på Hjalmar Strömerskolan
  • Skicka till: Hjalmar Strömerskolan, Box 520, 833 24 Strömsund
  • Skicka till: Kommunstyrelsen, Box 500, 833 24 Strömsund
FORMULÄR FÖR KLAGOMÅL, SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG
Jag är: *
Multiple selection
Den som berörs av händelsen är: *
Multiple selection
Om du önskar ett personligt svar måste kontaktuppgifter fyllas i.

Multiple selection

Vilken verksamhet har du synpunkter på? *
Multiple selection

Mina synpunkter rör: *
Multiple selection


Obligatorisk uppgift
Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in