Hjalmar Strömerskolan

|  Anpassa sidan   |  Kontakta oss  |  A - Ö  |

18 november 2017

Diplomerad gymnasieekonom

På Hjalmar Strömerskolan kan du examineras som diplomerad gymnasieekonom. En diplomerad gymnasieekonom är både anställningsbar och antagningsbar till universitet och högskolor.

Kvalitetssäkring av utbildningen


Utbildningen ska motsvara näringslivets krav, samarbete med företag borgar för att kvalitén säkerställs. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och kontrollerar vår verksamhet.

Övergripande perspektiv


Det är viktigt att en diplomerad gymnasieekonom kan koppla ihop teori och verklighet, att de förstår helheter och sammanhang. Certifieringsorganet har definierat en mängd perspektiv som ska genomsyra utbildningen i skolan bland annat entreprenörskap, etik, genus, miljö och naturvetenskap. I samarbetet med företagen får eleverna möjlighet att koppla ihop det de lär sig med hur det fungerar på riktigt!

Hur gör vi då?


Hjalmar Strömerskolan erbjuder en fördjupad ekonomiutbildning och en mer ekonomiinriktad praktik i samarbete med lokala företag. Naturligtvis kan eleverna välja om de vill examineras eller inte, en traditionell ekonomutbildning finns fortfarande kvar!

Vilka krav ställs på eleverna?


En diplomerad gymnasieekonom ska ha en del viktiga kompetenser:
  • Affärskompetens - kunna hantera fakturering, redovisning och ha erfarenhet av marknadsföring och olika ekonomisystem.
  • Digital Kompetens - visa goda kunskaper i Officepaketet eller motsvarande samt ha erfarenheter av t ex lönesystem.
  • Språklig och Kommunikativ Kompetens - muntlig och skriftlig ekonomisk presentation med digitala hjälpmedel på svenska och engelska.
  • Social Kompetens - kunna fungera väl i grupp, serviceminded, vilja lära om och lära nytt.
Entreprenörsandan hos ungdomarna uppmuntras liksom internationella kontakter.

Varför gör vi detta?


Utbildningen ger eleverna en bra yrkesutbildning och behörighet att studera vidare. Gymnasieekonomerna kan söka flera av de ekonomiarbeten som annonseras och de har goda möjligheter att utvecklas genom internutbildning i företag. Ökad kvalité på utbildningen och större valmöjligheter för ungdomarna. En större möjlighet för företag att hitta kompetens i närområdet, en ökad möjlighet för ungdomar att bo kvar.
Officiell webbplats för Diplomerad Gymnasieekonom

Officiell webbplats för Diplomerad Gymnasieekonom

Till Strömsunds kommuns webbplats

© Strömsunds Kommun - Hjalmar Strömerskolan - Box 520 - 833 24 Strömsund - telefon 0670-161 00 (växel)  0670-161 85 (expedition)
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  - Organisationsnummer: 212000-2486 - Om webbplatsen - Logga in